Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego „Przyjaciele Patrykowi”
Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego „Przyjaciele Patrykowi”
środa, 12 maja 2021

Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego Pamięci Patryka Kruczyka -„Przyjaciele Patrykowi”

6.VI.2021 godz. 9.00, hala sportowa ZSP w Goworowie

Kategorie:

 1. do lat 16 (tylko mieszkańcy gminy Goworowo), start: godz. 9.00
  – 16+ (tylko mieszkańcy gminy Goworowo), start: godz. 9.00
  – OPEN KOBIETY (dla wszystkich chętnych), start: godz. 11.00
  – +50lat (dla wszystkich chętnych) start: godz. 11.00
  – OPEN MĘŻCZYZN o Puchar Wójta Gminy Goworowo (dla wszystkich chętnych), start: godz. 12.00

 

REGULAMIN III TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

 1. Cel:
  – popularyzacja tenisa stołowego
  – aktywne spędzanie czasu wolnego
  – integracja dzieci, młodzieży i dorosłych
  II. Organizator:
  Przyjaciele Patryka, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
  III. Termin i miejsce:
  Zawody zostaną rozegrane 6 czerwca 2021 r.
  Hala sportowa Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie ul. Ostrołęcka 27 07-440 Goworowo,Hala będzie otwarta od godz. 8:00)
  IV. Klasyfikacje turnieju:
  – do lat 16 (tylko mieszkańcy gminy Goworowo), start: godz. 9.00
  – 16+ (tylko mieszkańcy gminy Goworowo), start: godz. 9.00
  – OPEN KOBIETY (dla wszystkich chętnych), start: godz. 11.00
  – +50lat (dla wszystkich chętnych) start: godz. 11.00
  – OPEN MĘŻCZYZN o Puchar Wójta Gminy Goworowo (dla wszystkich chętnych), start: godz. 12.00
  V. Turniej wsparli:
  Wójt Gminy Goworowo
  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goworowie
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  EUFORIA SALA BANKIETOWA Ponikiew Duża (Sala weselna, w której śp. Patryk pracował)
  LUKS Rzekunianka Rzekuń (Klub tenisa stołowego, w którym grał śp. Patryk)
  P.H.U. Bursztyn Goworowo
  Marcin Dudziec
  VI. Nagrody:
  a) do 16lat 1-3 puchary
  b) + 16lat 1-3puchary
  c) OPEN KOBIET 1-3 puchary
  d) OPEN MĘŻCZYZN 1-6 puchary oraz pamiątkowy pucharek dla każdego uczestnika tej kategorii.
  VII. System rozgrywek i przepisy gry:
  a) turniej rozegrany zostanie w grach singlowych
  b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów, do 11 pkt.
  c) turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch przegranych meczów
  d) czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników
  e) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS
  f) zawodnicy mogą grać wyłącznie certyfikowanym sprzętem zgodnie z listą okładzin dopuszczonych przez ITTF
  g) mecze sędziują zawodnicy wyznaczeni przez Organizatora.
  VIII. Zgłoszenia i losowanie:
  – Zgłoszenia do Sędziego głównego turnieju – Marcin Dudziec 788702898 do 1 czerwca 2021 r. godz. 12.00

JEŚLI W DANEJ KATEGORII NIE ZGLOSI SIĘ MINIMUM 6 ZAWODNIKÓW TO KATEGORIA ZOSTANIE ODWOŁANA ALBO POŁĄCZONA Z INNĄ KATEGORIĄ!

W każdej kategorii max 32 zawodników, liczy się kolejność zgłoszeń.
– Potwierdzenie zgłoszeń obecności zawodników do 15min przed rozpoczęciem każdej kategorii.
– Losowanie każdej kategorii będzie 10min przed jej rozpoczęciem.
IX. Warunki uczestnictwa:
Turniej przewidziany dla zawodników grających maksymalnie w 4lidze PZTS (3letnia karencja dla zawodników grających w 3lidze, 4letnia karencja dla zawodników grających w 2lidze)
a) uczestnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność oraz o zaakceptowaniu postanowień Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
b) uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach
c) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu i stroju sportowego
XI. Ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie,
b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
e) masz prawo wniesienia skargi gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
  3. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów.
  5. Zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność.
  6. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Uwaga!!!
Turniej tenisa stołowego odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym, oraz bez udziału publiczności

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content