O nas

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

   Początki działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji datuje się na rok 1988. Został on utworzony na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej. Istniał wtedy pod nazwą Wiejskiego Domu Kultury. Mieścił się w lokalu OSP w Żabinie. W roku 1991 Rada Gminy przekształciła Wiejski Dom Kultury w Gminny Ośrodek Kultury, a w 1994 r. nazwa została zmieniona na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Od 1993 r. siedziba GOKSiR mieści się w Goworowie, początkowo w centrum miejscowości, gdzie baza lokalowa była w kiepskim stanie technicznym. Zaangażowanie animatorów pozwalało jednak dzieciom i młodzieży na miłe i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, a warunki zeszły na dalszy plan. W 2008 r. ówczesny Wójt Gminy Goworowo przekazał na potrzeby GOKSiR budynek, w którym prężnie działamy do dnia dzisiejszego.

W I Z J A

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie stawia sobie za cel, aby każdy mieszkaniec gminy, potrzebujący samorealizacji mógł znaleźć ofertę dla zaspokojenia swoich potrzeb edukacyjno-kulturalnych. Chce być nowoczesnym ośrodkiem kultury, skupiającym ludzi z inicjatywą, współpracować w trójsektorowym porozumieniu, aby poprzez wspólną działalność budować silną tożsamość kulturową, wzbogacać działania ośrodka oraz korzystać z doświadczeń innych.

Formy i wydarzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie we współpracy z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami

Wydarzenia cykliczne:

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 2. Festyn edukacyjny Dzień Ziemi
 3. Rozśpiewany sad
 4. Festiwal Piosenki Religijnej
 5. Tydzień Młodzieży na sportowo
 6. Dzień Dziecka
 7. Przegląd Zespołów Muzycznych Goworowo na Rockowo
 8. Turniej Dzikich Drużyn
 9. Noc z gwiazdami pod gwiazdami  Szarłat
 10. Pożegnanie lata  Dożynki
 11. Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów
 12. Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza

Stałe formy pracy:

– pracownia muzyczna ? nauka gry na instrumentach muzycznych, próby zespołów,

– Gminne Centrum Informacji  bezpłatna pomoc dla uczniów, studentów, bezrobotnych w wyszukiwaniu ofert edukacyjnych i ofert pracy,

– klubokawiarnia dla dzieci i rodziców ? co miesięczne spotkania artystyczno  integracyjne,

– Akademia sportu  zajęcia z różnych dyscyplin sportowych na hali, kompleksie boisk Orlik,

– koła gospodyń wiejskich w Lipiance, Brzeźnie, Ponikwi Dużej  organizacja warsztatów, oddolnych inicjatyw,

– świetlica socjoterapeutyczna  działania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, i zainteresowanych,

– Świetlik świetlica dla najmłodszych mieszkańców gminy,

– Klub podróżnika wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, wypoczynkowe,

– Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

– Goworowski Informator Turystyczny,

– Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance,

– Świetlica Info bank w Brzeźnie.

Oferta sezonowa:

 1. Zielone wakacje z GOKSiR
 2. Zimowe granie z GOKSiR

KADRA:

 Agata Majk – Dyrektor

Sylwia Wilczewska – instruktor kultury

Anna Wachowska – instruktor sportu

Beata Bednarczyk – animator kultury

Natalia Ciechowicz – animator organizacji rekreacji i czasu wolnego 

Anna Greloch – sprzątaczka 

Rafał Ostrowski – instruktor kultury

Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance

Aneta Zięba-Karczewska – instruktor kultury

Agnieszka Dudziec – animator czasu wolnego młodzieży

Świetlica Info – Bank w Brzeźnie

Ewelina Sadowska – instruktor kultury

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com