O nas

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

   Początki działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji datuje się na rok 1988. Został on utworzony na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej. Istniał wtedy pod nazwą Wiejskiego Domu Kultury. Mieścił się w lokalu OSP w Żabinie. W roku 1991 Rada Gminy przekształciła Wiejski Dom Kultury w Gminny Ośrodek Kultury, a w 1994 r. nazwa została zmieniona na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Od 1993 r. siedziba GOKSiR mieści się w Goworowie, początkowo w centrum miejscowości, gdzie baza lokalowa była w kiepskim stanie technicznym. Zaangażowanie animatorów pozwalało jednak dzieciom i młodzieży na miłe i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, a warunki zeszły na dalszy plan. W 2008 r. ówczesny Wójt Gminy Goworowo przekazał na potrzeby GOKSiR budynek, w którym prężnie działamy do dnia dzisiejszego.

W I Z J A

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie stawia sobie za cel, aby każdy mieszkaniec gminy, potrzebujący samorealizacji mógł znaleźć ofertę dla zaspokojenia swoich potrzeb edukacyjno-kulturalnych. Chce być nowoczesnym ośrodkiem kultury, skupiającym ludzi z inicjatywą, współpracować w trójsektorowym porozumieniu, aby poprzez wspólną działalność budować silną tożsamość kulturową, wzbogacać działania ośrodka oraz korzystać z doświadczeń innych.

Formy i wydarzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie we współpracy z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami

Wydarzenia cykliczne:

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 2. Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy 
 3. Dzień Kobiet
 4. Festyn edukacyjny Dzień Ziemi
 5. Festiwal Piosenki Religijnej
 6. Tydzień Młodzieży na sportowo
 7. Dzień Dziecka
 8. Spartakiada osób niepełnosprawnych
 9. Goworowo na Rockowo Przegląd Zespołów Muzycznych
 10. Turniej Dzikich Drużyn
 11. Mazowieckie prezentacje kulturalne
 12. Dzień pszczoły
 13. Festiwal pieroga w Żabinie
 14. Pożegnanie lata  Dożynki
 15. Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów
 16. Narodowe Święto Niepodległości
 17. Turniej szachowy “Szach Mat”
 18. Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza

Stałe formy pracy:

– pracownia muzyczna – nauka gry na instrumentach muzycznych, próby zespołów, realizacja dźwięku

– Gminne Centrum Informacji  bezpłatna pomoc dla uczniów, studentów, bezrobotnych w wyszukiwaniu ofert edukacyjnych i ofert pracy,

– klubokawiarnia dla dzieci i rodziców ? co miesięczne spotkania artystyczno  integracyjne,

– Akademia sportu  zajęcia z różnych dyscyplin sportowych na hali, kompleksie boisk Orlik,

– organizacja warsztatów, oddolnych inicjatyw,

– Świetlik – świetlica dla najmłodszych mieszkańców gminy,

– Klub podróżnika – wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, wypoczynkowe,

– Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

– Goworowski Informator Turystyczny,

– Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance.

Oferta sezonowa:

 1. Zielone wakacje z GOKSiR
 2. Zimowe granie z GOKSiR

KADRA:

 Agata Majk – Dyrektor

Anna Wachowska – instruktor sportu

Natalia Ciechowicz – animator  organizacji rekreacji i czasu wolnego 

Ewelina Sadowska – instruktor kultury

Rafał Ostrowski – instruktor kultury

Świetlica w Goworowie

Beata Bednarczyk – animator kultury

Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance

Aneta Zięba-Karczewska – instruktor kultury

Agnieszka Dudziec – animator czasu wolnego młodzieży

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content