” WIĘCEJ ŻYCIA W ŻYCIU. TRADYCJE KULINARNE SENIORÓW”- KONKURS
” WIĘCEJ ŻYCIA W ŻYCIU. TRADYCJE KULINARNE SENIORÓW”- KONKURS
czwartek, 24 września 2020

XVII edycja najpyszniejszego konkursu : „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów” – Lipianka. 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, wraz z współorganizatorami zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

Celem konkursu jest umożliwienie seniorom pełnego korzystania z istniejących form aktywności kulturalnej poprzez organizowanie i udział w konkursach, przeglądach twórczości oraz ożywienie działalności klubów seniora, Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Mazowsza.

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział Seniorzy (kobiety od lat 55, mężczyźni od lat 60) z województwa mazowieckiego.
  2. Termin i miejsce konkursu: 22 października 2020 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.

Godz.10.00 – przyjazd uczestników na konkurs i przygotowanie prezentacji potrawy.

karta-zgłoszenia-kulinaria

regulamin konkursu kulinarnego 2020

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content