Przyjmujemy zapisy na szkolenia

   Cyfryzacja i kompetencje cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Zmienił się nasz sposób komunikowania ze światem. W internecie uczymy się, płacimy rachunki, a czasami nawet zakochujemy się. Żyjemy w cywilizacji różnorodności. Oznacza to ogromną wolność, ale także odpowiedzialność i czujność wobec rozmaitych pokus i zagrożeń. Anonimowość w sieci stała się cnotą, a bezpieczeństwo „oczkiem w głowie” administratorów największych serwisów. Mimo prób dostosowania się do nowego wspaniałego świata, lista wyzwań jakie niesie ze sobą rewolucja cyfrowa jest nieskończenie długa i dotyczy każdego z nas.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które przede wszystkim będą rozwijać i budować kompetencje cyfrowe oraz wprowadzać uczestników w świat internetu nie jako biernych odbiorców treści, ale jako wyposażonych w wiedzę i umiejętności, uważnych współtwórców cyfrowego świata.

Każde szkolenie trwa 12h (2 dni po 6 h zajęć) i podzielone jest na moduły.

Tematy szkoleń:

1. Rodzic w internecie – dla rodziców w wieku 25+, znających podstawy obsługi komputera. Celem szkolenia będzie m.in. przygotowanie rodziców do roli przewodnika dziecka w bezpiecznym i mądrym korzystaniu z internetu dzięki poznaniu bazy legalnych materiałów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, by jak najlepiej wykorzystać internet w edukacji i rozwoju dziecka. Rodzice dowiedzą się jak reagować na sytuacje zagrożenia dzięki umiejętnościom zabezpieczania dziecka przed niepożądaną aktywnością w internecie oraz poznaniu metod nadzorowania aktywności za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Ponadto, szkolenie przygotuje rodziców do korzystania z e-usług publicznych, dzięki założeniu profilu zaufanego i korzystaniu z usług platformy e-PUAP.

2. Mój biznes w sieci – dla osób dorosłych w wieku 25+, znających podstawy obsługi komputera. Celem szkolenia jest poprawa kompetencji cyfrowych, w szczególności wykorzystania zasobów sieci w prowadzeniu firmy. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób pozycjonować i promować swój biznes w internecie za pomocą strony www i portali społecznościowych. Poznają narzędzia do organizacji pracy, współpracy i komunikacji w sieci ze współpracownikami, klientami, kontrahentami. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają podstawy prawa autorskiego oraz ochrony wizerunku dotyczące publikowania na stronie www i portalach społecznościowych. Uczestnicy poznają również portale e-usług publicznych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firmy, korzystanie z obsługi podatkowej, kadrowej i rachunkowej przedsiębiorstwa.

3. Rolnik w sieci – dla osób dorosłych w wieku 25+, znających podstawy obsługi komputera. Celem szkolenia jest poprawa kompetencji cyfrowych, w szczególności wykorzystania zasobów sieci w prowadzeniu działalności rolniczej:

  • poznanie portali e-usług publicznych ułatwiających załatwianie spraw przez internet,
  • poznanie aplikacji i usług pomocnych w zdobywaniu informacji potrzebnych do prowadzenia działalności rolniczej,
  • poznanie zasad dbania o bezpieczeństwo danych własnych i działań w sieci, na komputerze i smartfonie,
  • poznanie narzędzi bankowości internetowej i mobilnej,
  • poznanie zasad bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych.

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach programu Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych przez Fundację Legalna Kultura.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III: działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content