tu bedzie info

Dobry przykład Sąsiada

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Fundacja Wspomagania Wsi w swej publikacji pod tytułem "Rzecz o dziedzictwie na wsi" zamieściła informację o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Sasiad" w zakresie bioróżnorodności. Oto strona z publikacji.


 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sąsiad

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi "Sąsiad"

Stowarzyszenie

O nas

Dziedziny działalności: rolnictwo, ekologia, turystyka, kultura, integracja, rozwój przedsiębiorczości.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Nauka, kultura, ekologia

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Tożsamość, tradycja narodowa

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Szkolna 16a

07-440 Goworowo

Polska

gmina: Goworowo

powiat: ostrołęcki

województwo: mazowieckie

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 29 761 52 46

Faks: 29 761 52 46

E-mail: sasiad7@op.pl

Strona:

Sposób, godziny kontaktu: korespondencyjnie, telefonicznie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Rok powstania: 2007

Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000284307

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 141071597

Urząd Skarbowy - nr NIP: 758-22-49-303

Numer konta:

Ludzie organizacji

Zarząd:

Jadwiga Farat - prezes

Krystyna Stachacz - wiceprezes

Dorota Mościcka - członek zarządu

Barbara Kocon - sekretarz

Jolanta Walczak - członek

Liczba członków: 30

Struktura

Nie posiada jednostek podległych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

Dodatkowe informacje