Pieśnią i tańcem o szlachectwie zaścianka.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieśnią i tańcem o szlachectwie zaścianka, projekt ma na celu kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów po szlachcie mazowieckiej w środowisku lokalnym, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez założenie zespołu regionalnego oraz jego wyposażenie w stroje szlacheckie.

W ramach operacji zakupiono: stroje szlacheckie - siedem kobiecych i siedem męskich. Stroje przechowywane są w garderobie, w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie. 

Elementy stroju męskiego:

konfederatka, żupan, pas, spodnie, kontusz, baczmagi,

Elementy stroju żeńskiego:

kontusik, kołpaczek, suknia, trzewiki

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Pt. "Pieśnią i tańcem o szlachectwie zaścianka" - zakup strojów szlacheckich

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Wartość udzielonej pomocy na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy wynosi: 25 264,56 zł.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 31 580,71 zł


 

 

Dodatkowe informacje