Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tworzenie ścieżki historycznej przebiegającej przez gminę Goworowo to jedno z wielu działań, które grupa młodzieży w wieku 13 – 18 lat realizuje w projekcie pod nazwą „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają”. Młodzież z gminy Goworowo poszukuje śladów wydarzeń historycznych na swoim terenie. Aby je odnaleźć, opisać i opublikować w formie przewodnika zaprosiła na spotkanie historyków – ks. Rafała Figla i Piotra Kosiorka. Podczas sobotnich spotkań ze znawcami tematu młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat wielu miejsc, gdzie toczyły się mniejsze i większe potyczki w czasie I i II wojny światowej. Wydarzenia z czasów I wojny światowej są szczególnym punktem zainteresowania księdza. Młodzież obejrzała unikatowe publikacje, w których zamieszczone zostały nazwiska wielu polaków walczących na terenie Goworowszczyzny.  Ks. Rafał, oprócz wyszukiwania bezcennych egzemplarzy, prowadzi intensywne prace renowacyjne  na dzikich cmentarzach. Zachęcał młodzież, aby w wolnej chwili dołączyli do prac poświęconych odnawianiu zaniedbanych cmentarzy. Kolejne spotkanie w ramach projektu odbyło się z nauczycielem historii w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie i zarazem propagatorem historii Goworowa - Piotrem Kosiorkiem. Jest autorem monografii „Dzieje Goworowa”. Wraz z goworowską parafią opublikował kalendarz z witrażami oraz drogę krzyżową. Podczas spotkania z młodzieżą wspólnie dopracowali opisy elementów, które stworzą ścieżkę.  Nad przebiegiem prac czuwa instruktorka ścieżki Anna Wachowska. Gdy wszystko zostanie poukładane,  wydrukowana ulotka, młodzież wraz z realizatorami projektu zaproszą na otwarcie szlaku.

Projekt pod nazwą „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają” koordynuje Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Bursztyn” Anny Sadowskiej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Towarzystwo otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 


 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

oraz Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny

zapraszają do kawiarenki dyskusyjnej

OGRODY KULTURY

w każdy pierwszy piątek miesiąca

w godz. 16 -18 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

na pogawędki o historii naszej małej Ojczyzny – Goworowszczyzny.

Zbierasz pamiątki – pokaż je innym, podziel się swoimi wspomnieniami.

A może po prostu chcesz z kimś porozmawiać, zaproś go i przyjdźcie do nas. 

Do zobaczenia w kawiarence

wypełnionej zapachem aromatycznej herbaty.


 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny

stowarzyszenie

O nas

Misja 
Pobudzanie i rozwijanie inicjatywy społecznej w zakresie wszechstronnego rozwoju miejscowości i gminy Goworowo oraz czynna współpraca w społeczno-gospodarczej i kulturalnej działalności na rzecz miejscowości i gminy Goworowo. Popularyzacja wiedzy historycznej, współczesnej i kulturalnej o miejscowości i gminie Goworowo. 


Prowadzone działania 
Organizujemy Przegląd Zespołów Muzycznych o zasięgu wojewódzkim - projekt skierowany do młodzieży. Organizujemy również Festiwal Piosenki Religijnej, podczas którego swoje umiejętności muzyczno - wokalne prezentują dzieci, młodzież i dorośli. Dla seniorów już po raz trzeci odbył się konkurs kulinarny na tradycyjne potrawy przygotowywane przez gospodynie z Mazowsza. Młodzież szkolna z Mazowsza w formie teatru żywego przedstawia legendy swojej okolicy. Towarzystwo współpracuje z nieformalnymi grupami z zakresu działań gospodarczo - społecznych. Dzięki temu na terenie gminy powstało 20 sadów z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych,

Obszary działań

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tożsamość, tradycja narodowa

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Kategorie

stowarzyszenie

organizacja pozarządowa

kultura i sztuka

Adres siedziby, kontakt

Szkolna 16a

07-440 Goworowo

Polska

gmina: Goworowo

powiat: ostrołęcki

województwo: mazowieckie

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 29 761 52 46

Faks: 29 761 52 46

E-mail: goworowszczyzna@op.pl

Strona:

Sposób, godziny kontaktu:

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie znajduje się na parterze.

Rok powstania: 2002

Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000134762

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 551260154

Urząd Skarbowy - nr NIP: 758-20-95-478

Numer konta:

Ludzie organizacji

Zarząd:

Agata Majk - prezes zarządu

Jolanta Gryczka - wiceprezes

Krystyna Drabot - wiceprezes

Barbara Kuczyńska – skarbnik

Elżbieta Marcinkowska - sekretarz

Liczba członków: 40

Struktura

Nie posiada jednostek podległych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 27.02.2013r w GOKSIR w Goworowie odbyło się spotkanie pt. „Doradztwo z zakresu marketingu i prawa w stowarzyszeniu”.  Doradztwo przeprowadził specjalista ds. partnerstwa lokalnego Adrian Liske, w ramach udziału Towarzystwa Przyjaciół Goworowszczyzny w projekcie „Ambasada sukcesu…” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

Towarzystwa  Przyjaciół Goworowszczyzny,

Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”,

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”,

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,

Urzędu Gminy w Goworowie,

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie,  

Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny.

 foto galeria 


 

Dodatkowe informacje