Mała rzeka i wielkie możliwości

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie zrealizował projekt  „Mała rzeka i wielkie możliwości - utworzenie bazy do spływów kajakowych na rzece Orz w celu odkrycia piękna lokalnej przyrody i aktywizacji mieszkańców z terenu LGD "Zaścianek Mazowsza", dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zakupiony sprzęt dostarczyła Firma PPHU WIGRASZEK Szymon Mackiewicz  Adres: 1 maja 12A/55, 16-400 Suwałk, która w ramach przeprowadzonego zapytania cenowego złożyła najkorzystniejszą ofertę –  26 395,80 zł brutto.

Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu to 21 460,00 zł, a wysokość dofinansowania to 15 022,00 zł.

W ramach projektu zakupiono:

- 12 kajaków dwuosobowych;

- przyczepę do przewozu 12 szt. kajaków

- 24 szt. wioseł kajakowych;

- 24 szt. kamizelek ratunkowych;

- 24 szt. worków kajakowych wodoszczelnych.

 

Zapraszamy do wypożyczania kajaków!!!

Dodatkowe informacje