Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Masz pytania na temat zakładania albo prowadzenia stowarzyszeń? Twoja organizacja zmaga się z problemami, które hamują dalszy rozwój? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad w naszym CWOP.

Do skorzystania z konsultacji i porad zapraszamy:

  • nowo powstałe organizacje działające na rzecz Gminy Goworowo i osób w niej mieszkających;
  • osoby planujące dopiero założenie organizacji.

Chcesz zorganizować spotkanie specjalistyczne lub szkolenie, ale potrzebujesz wsparcia logistycznego? A może chcesz wymienić doświadczenia z innymi organizacjami lub masz konkretny temat, który chcesz pogłębić? Pomożemy Ci w organizacji spotkania!

W ramach CWOP oferujemy organizacjom pozarządowym działającym na rzecz Gminy Goworowo i osób w niej mieszkających, wsparcie w organizowaniu spotkań i szkoleń specjalistycznych, które mają na celu:

  • wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami,
  • uzupełnianie specjalistycznej wiedzy,
  • przyswajanie nowych przepisów,
  • opracowywanie standardów świadczenie usług itp.

Wsparcie może polegać m.in. na pomocy w organizacji spotkania, udostępnieniu bazy ekspertów i ekspertek lub umożliwieniu skorzystania z zaplecza szkoleniowego (sala, flipchart, rzutnik itp.).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content