Wizyty studyjne dla sektora społecznego – rekrutacja
Wizyty studyjne dla sektora społecznego – rekrutacja
czwartek, 06 maja 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że do dnia 24 maja 2021 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu KOMPETENCJE SPOŁECZNE – I.

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, TRZYDNIOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH POŁĄCZONYCH Z WARSZTATAMI DRAMOWYMI I PROJEKTOWYMI, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 40 przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego z obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn).

Organizator zapewnia:

 • transport z miejscowości gminnej do miejsc realizacji oferty edukacyjnej i powrót;
 • nocleg i wyżywienie w terminie realizacji oferty edukacyjnej;
 • wizyty studyjne połączone z warsztatami dramowymi i projektowymi obejmujące treści i dobre praktyki związane z:
  • podejmowaniem aktywności społecznej służącej inspiracji uczestników do realizowania własnych inicjatyw;
  • rolą, cechami, kompetencjami skutecznego lidera w społeczności lokalnej;
  • podejmowaniem odpowiedzialnych, przemyślanych, adekwatnych do potrzeb odbiorców działań społecznych;
  • pracą społeczną/wolontariatem podejmowanymi na rzecz dobra wspólnego, pożytku publicznego;
  • planowaniem własnych działań w swojej społeczności;
  • wymianą doświadczeń również między uczestnikami oferty oraz
  • nawiązaniem kontaktów/więzi w grupie;
 • przeprowadzenie oferty edukacyjnej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, które dysponuje odpowiednimi zasobami lokalowymi, osobowymi i doświadczeniem (sale szkoleniowe, trenerzy, pokoje hotelowe, sprzęt itd.)

Terminy wyjazdów:

 I grupa: 28 – 30 maja 2021 roku
II grupa: 16 – 18 czerwca 2021 roku

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin i harmonogramy projektu dostępne poniżej.

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd 28 – 30 maja 2021 roku

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd 16 – 18 czerwca 2021 roku

Regulamin realizacji projektu

Harmonogram i program 28 – 30 maja 2021 roku

Harmonogram i program 16 – 18 czerwca 2021 roku

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności związane z rygorem sanitarnym oraz dostosowane do najnowszych wytycznych dotyczących aktualnych zasad i ograniczeń.

 

Dane kontaktowe do Organizatora:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15,
07-405 Troszyn
tel. (029) 767 18 25
e- mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content